Verwerkingsovereenkomst

De AVG biedt personen in de EU en diegenen wier gegevens binnen de EU worden verwerkt meer zeggenschap over de wijze waarop hun gegevens worden gebruikt, legt verplichtingen op aan bedrijven die informatie over die personen verwerken en biedt personen verbeterde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij hebben ons Privacybeleid aangepast in overeenstemming met de eisen van de AVG.

Downloads

Privacy policy

Wij willen u informeren over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken, de wijze waarop u zeggenschap kunt uitoefenen over dat gebruik en uw rechten als het gaat om uw gegevens.

Ons aangepaste Privacybeleid geeft een duidelijke beschrijving van onze gegevenspraktijken en de wijze waarop u uw gegevens kunt beheren.